BKT ECONOMY 38MM


  • 38mm Economy Bracket
  • SKU: 001-B01-121
  • Unit Height (cm): 8.2
  • Unit Length (cm): 21.5
  • Unit Width (cm): 6.5
  • Unit Weight (Kg): 0.2

R40.00 VAT

SKU

001-B01-121

Unit Height (cm)

8.2

Unit Length (cm)

21.5

Unit Width (cm)

6.5

Unit Weight (Kg)

0.2

SHOPPING CART

close